v 10 troliga apunkter crp II

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 9 mars 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden torsdagen den 10 mars 2016, kl 08.30,

Innehållsförteckning

1.
–
Case before the Court of Justice of the European Union: Case C-19/16 P (Al-Bashir Mohammed Al-Faqih and Others v. European Commission, Council of the European Union, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 6425/16 JUR 87 CORLX 73 COTER 16 CFSP/PESC 148
–
5

2.
–
Case before the Court of Justice of the European Union:
–
5

3.
–
Case before the General Court of Justice of the European Union:
–
5

4.
–
Convening of a Conference of the Representatives of the Governments of the Member States
–
6

5.
–
Draft Council Decision appointing
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida