v 14 troliga a-punkter crp II korr

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 6 april 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden fredagen den 8 april 2016, kl 14.00.

Innehållsförteckning

1.
–
Case before the Court of Justice of the European Union
–
5

2.
–
Case before the General Court of the European Union
–
5

3.
–
Transparency - Public access to documents
–
5

4.
–
Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia (First reading)
–
6

5.
–
Draft Directive of the European Parliament and of the Council relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels (codification) (First reading)
–
6

6.
–
Draft Regulation of the
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida