v 22 troliga a-punkter coreper II

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 1 juni 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden fredagen den 3 juni 2016, kl.14.00.

Innehållsförteckning

1.
–
Case before the Court of Justice of the European Union Case C-204/16 P - Appeal brought by SolarWorld AG against the judgment of the General Court of 1 February 2016 in Case T-141/14
–
4

2.
–
Case before the Court of Justice of the European Union Case C-205/16 P - Appeal brought by SolarWorld AG against the judgment of the General Court of 1 February 2016 in Case T-142/14
–
4

3.
–
Transparency - Public access to documents
–
4

4.
–
Draft Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions
–
5

5.
–
Proposal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida