En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Departementsserien 2019:9

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Ds 2019:9

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll .....................................

5

1

Promemorians författningsförslag ..................................

7

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande

påföljder inom Europeiska unionen.........................................

7

1.2Förslag till lag om ändring i förslag till lag om

internationell straffverkställighet...........................................

12

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668) om

utlämning för brott .................................................................

16

1.4Förslag till lag om ändring i lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.