En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Departementsserien 2019:9

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Ds 2019:9

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll .....................................

5

1

Promemorians författningsförslag ..................................

7

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande

påföljder inom Europeiska unionen.........................................

7

1.2Förslag till lag om ändring i förslag till lag om

internationell straffverkställighet...........................................

12

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668) om

utlämning för brott .................................................................

16

1.4Förslag till lag om ändring i lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida