Konkursförfarandet

Departementsserien 2019:31

ds 2019 31

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll .....................................

9

1

Promemorians lagförslag ............................................

11

1.1

Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).........

11

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742) om

hotell- och pensionatrörelse...................................................

89

1.3

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)................

91

1.4

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)......

93

1.5Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen

(1992:497)................................................................................

96

1.6 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)......

101

1.7Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.