Konkursförfarandet

Departementsserien 2019:31

ds 2019 31

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll .....................................

9

1

Promemorians lagförslag ............................................

11

1.1

Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).........

11

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742) om

hotell- och pensionatrörelse...................................................

89

1.3

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)................

91

1.4

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)......

93

1.5Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen

(1992:497)................................................................................

96

1.6 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)......

101

1.7Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida