Långsiktigt stöd till det civila samhället

Departementsserien 2018:13

Innehåll

Sammanfattning ..................................................................

7

1

Inledning....................................................................

9

1.1

Uppdrag

...................................................................................

10

1.2

Tolkning ............................................................av uppdraget

11

1.2.1 ..........................................................

Avgränsningar

12

1.3

Genomförande ........................................................................

13

1.4

Promemorians ...........................................................innehåll

14

2

Tidigare .................utredningar och ställningstaganden

15

2.1Propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida