Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Departementsserien 2019:7

Innehåll

1

Sammanfattning..........................................................

5

2

Författningsförslag.......................................................

9

2.1Förslag till förordning om statsbidrag till vissa ideella

organisationer inom brottsofferområdet.................................

9

2.2Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer

inom det sociala området m.m. ..............................................

16

3

Uppdrag och arbete ...................................................

19

3.1

Uppdraget................................................................................

19

3.2

Hur arbetet har bedrivits........................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.