Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av ett gränshinder

Departementsserien 2018:26

Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

Undanröjande av ett gränshinder

Ds 2018:26

Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

Undanröjande av ett gränshinder

Ds 2018:26

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598
191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida