Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025

Departementsserien 2019:8

ds 2019 8

Innehåll

Missiv...............................................................................

11

1

Inledning..................................................................

17

2

Att göra säkerhetspolitiska bedömningar ......................

21

2.1

Tillbakablick............................................................................

21

2.2

Svårigheterna i att göra säkerhetspolitiska bedömningar.....

24

2.3

Konsekvenser ..........................................................................

25

3

Globala trender och tendenser ....................................

27

3.1

Demografi, ekonomisk utveckling och demokrati ...............

27

3.2

Digitalisering och teknikutveckling.......................................

29

3.3

Geopolitikens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida