Sammanträdesplan

EU-nämndens dokument 2004/05

Riksdagens EU-nämnd

2005-06-27

Kansliet

 

 

Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden september t.o.m. december 2005

 

Anm.

Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger.

 

Fredagen den 8 juli

Information och samråd inför ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 12 juli och onsdagen den 13 juli
Information och samråd inför ministerrådsmöte (ekofin - budget) den 15 juli 2005
[Informellt ministermöte (konkurrenskraft) söndagen den 10 juli-onsdagen den 13 juli]

 

Fredagen den 15 juli

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser)
måndagen den 18 juli och tisdagen den 19 juli, dels ministerrådsmöte (jordbruk och fiske)
måndagen den 18 juli och tisdagen den 19 juli

 

Onsdagen den 31 augusti

(OBS! Veckodag)

Information och samråd inför dels, informellt ministermöte (Gymnich) torsdagen den 1 september och fredagen den 2 september, dels informellt ministermöte (ekofin) fredagen den 9 september och lördagen den 10 september

 

Fredagen den 2 september -

Ej sammanträde

[Informellt ministermöte (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 8 september och fredagen den 9 september]

[Informellt ministermöte (jordbruk och miljö) fredagen den 9 september- måndagen den 12 september]

 

Fredagen den 9 september

-Ej sammanträde

 

Fredagen den 16 september

Information och samråd inför ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) måndagen den 19 september och tisdagen den 20 september

 

Fredagen den 23 september -

Ej sammanträde

 

Fredagen den 30 september

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 3 oktober, dels ministerrådsmöte (transport, telekommunikation och energi) torsdagen den 6 oktober

 

Fredagen den 7 oktober

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 11 oktober, dels ministerrådsmöte (konkurrenskraft) tisdagen den 11 oktober och dels ministerrådsmöte (rättsliga och inrikes frågor) onsdagen den 12 oktober och torsdagen den 13 oktober

Fredagen den 14 oktober

Information och samråd inför ministerrådsmöte (miljö) måndagen den 17 oktober

 

Fredagen den 21 oktober

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser samt bistånd) måndagen den 24 oktober och tisdagen den 25 oktober och
dels ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) måndagen den 24 oktober och tisdagen den 25 oktober

 

Fredagen den 28 oktober


Information och samråd inför ministerrådsmöte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) torsdagen den 3 november och fredagen den 4 november

 

Fredagen den 4 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 7 november, dels ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 8 november

 

Fredagen den 11 november

Information och samråd inför ministerrådsmöte (utbildning, ungdom och kultur) måndagen den 14 november och tisdagen den 15 november

 

Fredagen den 18 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser samt försvars- utvecklings- och handelsfrågor) måndagen den 21 november och tisdagen den 22 november, dels ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) tisdagen den 22 november-torsdagen den 24 november och dels ministerrådsmöte (ekofin-budget) torsdagen den 24 november

 

Fredagen den 25 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (konkurrenskraft) måndagen den 28 november och tisdagen den 29 november, dels ministerrådsmöte (transport, telekommunikation och energi) torsdagen den 1 december och måndagen den 5 december, dels ministerrådsmöte (miljö) fredagen den 2 december, dels ministerrådsmöte (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 1 december och fredagen den 2 december

 

Fredagen den 2 december

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 6 december och dels ministerrådsmöte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) torsdagen den 8 december och fredagen den 9 december

 

Fredagen den 9 december

Information och samråd inför ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 12 december och tisdagen den 13 december

Onsdagen den 14 december

(OBS! Veckodag)

Information och samråd inför Europeiska rådet torsdagen den 15 december och fredagen

den 16 december

 

Fredagen den 16 december

Information och samråd inför ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) måndagen den 19 december-onsdagen den 21 december