Sammanträdesplan

EU-nämndens dokument 2005/06

2006-02-24


 

Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden februari t.o.m. juni 2006

 

 

Anm.

Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten (se bilaga) äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger.

 

 

Fredagen den 24 februari

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser)
måndagen den 27 och tisdagen den 28 februari

 

Fredagen den 3 mars
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Miljö) torsdagen den 9 mars, dels ministerrådsmöte (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsument)
fredagen den 10 mars

 

Torsdagen den 9 mars kl. 15.00  (Obs! Veckodag och tid)

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Gymnich) fredagen den 10 och lördagen den
11 mars

 

Fredagen den 10 mars
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) måndagen den 13 mars, dels ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 14 mars och dels ministerrådsmöte
(Energi) tisdagen den 14 mars

 

 

Fredagen den 17 mars
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 20 och tisdagen den 21 mars, dels ministerrådsmöte
(Jordbruk och fiske) måndagen den 20 och tisdagen den 21 mars 

Ej fastställd dag

Information och samråd inför (Europeiska rådet) torsdagen den 23 och fredagen
den 24 mars

 

Fredagen den 24 mars
Information och samråd inför ministerrådsmöte (Transport, telekommunikation och energi)
måndagen den 27 mars

 

Fredagen den 31 mars -Ej sammanträde

 

Fredagen den 7 april
Information och samråd inför ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser inkl. bistånd) måndagen den 10 och tisdagen den 11 april

 

Fredagen den 14 april - Ej sammanträde Långfredag

 

Fredagen den 21 april
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) tisdagen den 25 april, dels ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 27 och fredagen den 28 april

 

Fredagen den 28 april

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Ekofin) fredagen den 5 maj

 

Fredagen den 5 maj - Ej sammanträde

 

Fredagen den 12 maj

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser inkl. försvar) måndagen den 15 och tisdagen den 16 maj, dels ministerrådsmöte (Ungdom, utbildning och kultur) torsdagen den 18 och fredagen 19 maj

 

Fredagen den 19 maj
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 22 och tisdagen den 23 maj, dels ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) måndagen den 29 och tisdagen den 30 maj

 

Fredagen den 26 maj- Ej sammanträde

 

Onsdagen den 31 maj - (Obs! veckodag)

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 1 och fredagen den 2 juni, och dels ministerrådsmöte (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsument) torsdagen den 1 och fredagen den 2 juni

 

 

Fredagen den 2 juni
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) onsdagen den 7 juni, dels ministerrådsmöte (Transport, telekommunikation och energi) torsdagen den 8 och fredagen den 9 juni

 

Fredagen den 9 juni
Information och samråd inför ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 12 och tisdagen den 13 juni

 

Ej fastställd dag

Information och samråd inför (Europeiska rådet) torsdagen den 15 och fredagen
den 16 juni

 

Fredagen den 16 juni

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 19 och tisdagen den 20 juni

 

Onsdagen den 21 juni - (Obs! veckodag)

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Miljö) måndagen den 26 juni, dels (ev.) ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 26 och tisdagen den 27 juni, och dels (ev.) ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) torsdagen de 29 juni och fredagen den 30 juni

Informella ministermöten januari t.o.m. juni 2006 (Bilaga)

 

Rättsliga och inrikes frågor: 12, 13 och 14 januari (Wien)

 

Sysselsättning och socialpolitik: 19, 20 och 21 januari (Villach)

 

Handel: 29 januari (Bryssel)

 

Transport: 2 och 3 mars (Bregenz)

 

Försvar: 6 och 7 mars (Innsbruck)

 

Utbildning: 16 och 17 mars (Wien)

 

Ungdom: 29, 30 och 31 mars (Bad Ischl)

 

Ekofin: 8 april (Wien)

 

Konkurrenskraft: 20, 21 och 22 april (Graz)

 

Hälsofrågor: 25 och 26 april (Wien)

 

Miljö: 19, 20 och 21 maj (Eisenstadt/Rust)

 

Jordbruk: 28, 29 och 30 maj (Krems)