Sammanträdesplan

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-09-30                               

 

 

 

Reviderad sammanträdesplan för EU-nämnden oktober t.o.m. december 2005

 

 

Anm.

Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten (se bilaga) äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger.

 

Fredagen den 7 oktober

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 11 oktober, dels ministerrådsmöte (konkurrenskraft) tisdagen den 11 oktober och dels ministerrådsmöte (rättsliga och inrikes frågor) onsdagen den 12 oktober och torsdagen den 13 oktober

 

 

Fredagen den 14 oktober

Information och samråd inför ministerrådsmöte (miljö) måndagen den 17 oktober

 

 

Fredagen den 21 oktober

Information och samråd inför ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) måndagen den 24 oktober och tisdagen den 25 oktober

 

 

Onsdagen den 26 oktober (OBS! Veckodag)

Information och samråd inför Europeiska Rådet torsdagen den 27 oktober och fredagen den 28 oktober

 

Fredagen den 28 oktober
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 7 november, dels ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 8 november

 

Fredagen den 4 november- Ej sammanträde

 

Fredagen den 11 november

Information och samråd inför ministerrådsmöte (utbildning, ungdom och kultur) måndagen den 14 november och tisdagen den 15 november

 

 

Fredagen den 18 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser inkl. försvars-, utvecklings- och handelsfrågor) måndagen den 21 november och tisdagen den 22 november, dels ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) tisdagen den 22 november-torsdagen den 24 november och dels ministerrådsmöte (ekofin-budget) torsdagen den 24 november

 

 

Fredagen den 25 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (konkurrenskraft) måndagen den 28 november och tisdagen den 29 november, dels ministerrådsmöte (transport telekommunikation och energi) torsdagen den 1 december, fredagen den 2 december och måndagen den 5 december , dels ministerrådsmöte (miljö) fredagen den 2 december och dels ministerrådsmöte (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 1 december och fredagen den 2 december 

 

 

Fredagen den 2 december

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (ekofin) tisdagen den 6 december, dels ministerrådsmöte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) torsdagen den 8 december och fredagen den 9 december

 

 

Fredagen den 9 december

Information och samråd inför ministerrådsmöte (allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 12 december och tisdagen den 13 december

 

 

Onsdagen den 14 december (OBS! Veckodag)

Information och samråd inför Europeiska rådet torsdagen den 15 december och fredagen den 16 december

 

Fredagen den 16 december

Information och samråd inför ministerrådsmöte (jordbruk och fiske) måndagen den 19 december-onsdagen den 21 december

 

 

Bilaga

 

Informal Ministerial Meetings

 

 

Defence Ministerial Conference: 13 October 2005, Wiltshire

 

Informal Tripartite Social Summit: 24 October 2005, London

 

Development Ministerial Conference: 24 - 25 October 2005, Leeds

 

Informal Meeting of Heads of State/Government: 27 - 28 October 2005, Surrey

 

Gender Equality Conference and Ministerial: 7 - 9 November 2005, Birmingham

Sustainable Communities: 6 - 7 December, Bristol