Sammanträdesplan

EU-nämndens dokument 2005/06

 

2006-06-28

 

Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden juli t.o.m. december 2006

 

 

 

 

 

Anmärkning

Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten (se bilaga) äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger.

 

Fredagen den 7 juli klockan 10.00 (Obs! tid)
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 11 juli och dels ministerrådsmöte (Ekofin-budget ) fredagen den 14 juli

 

Fredagen den 14 juli klockan 10.00 (Obs! tid)
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 17 och tisdagen den 18 juli, dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) tisdagen den 18 juli och dels ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) måndagen den 24 juli

 

Fredagen den 21 juli - Ej sammanträde 

 

Fredagen den 28 juli - Ej sammanträde 

 

Sommaruppehåll

 

Fredagen den 8 september klockan 10.00 (Obs! tid)
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) torsdagen den 14 och fredagen den 15 september och dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 18 och tisdagen den 19 september.

 

Fredagen den 15 september- Ej sammanträde  

 

Fredagen den 22 september

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) måndagen den 25 september.

 

Fredagen den 29 september - Ej sammanträde

 

 

 

 

Måndagen den 2 oktober klockan 09.00 (Obs! tid och dag)

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 5 och fredagen den 6 oktober

 

Fredagen den 6 oktober

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 10 oktober och dels ministerrådsmöte (Transport) torsdagen den 12 oktober.

 

Fredagen den 13 oktober

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 16 och tisdagen den 17 oktober.

 

Ej fastställd dag

Information och samråd inför informellt stats- och regeringschefsmöte (Europeiska rådet) den 20 oktober.

 

Fredagen den 20 oktober

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Miljö) måndagen den 23 oktober och dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) tisdagen den 24 och onsdagen den 25 oktober.

 

Fredagen den 27 oktober

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 7 november.

 

Fredagen den 3 november  - Ej sammanträde

 

Fredagen den 10 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 13 och tisdagen den 14 november och dels ministerrådsmöte (Utbildning, ungdom och kultur) måndagen den 13 och tisdagen den 14 november.

 

Fredagen den 17 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 20 och tisdagen den 21 november, dels ministerrådsmöte (Ekofin-budget) tisdagen den 21 november och dels ministerrådsmöte (Energi) torsdagen den 23 november.

 

Fredagen den 24 november

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 28 november och dels ministerrådsmöte (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) torsdagen den 30 november och fredagen den 1 december.

 

Fredagen den 1 december

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) måndagen den 4 och tisdagen den 5 december och dels inför ministerrådsmöte (Rättsliga- och inrikes frågor) måndagen den 4 och tisdagen den 5 december.

 

 

Fredagen den 8 december

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 11 och tisdagen den 12 december och dels inför ministerrådsmöte (Transport, telekommunikation) måndagen den 11 och tisdagen den 12 december

 

Ej fastställd dag

Information och samråd inför Europeiska rådets möte torsdagen den 14 och fredagen den 15 december.

 

Fredagen den 15 december

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Miljö) måndagen den 18 december och dels inför ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) tisdagen den 19, onsdagen den 20 och torsdagen den 21 december.

 

 

 

 

Informella ministermöten juli t.o.m. december 2006

(Bilaga)

 

Sysselsättning och socialpolitik 6, 7 och 8 juli (Helsingfors)

 

Konkurrenskraft 10 och 11 juli (Jyväskylä)

 

Miljö 14, 15 och 16 juli (Turku) 

 

Allmänna frågor och yttre förbindelser (Gymnich) 1 och 2 september (Lappeenranta)

 

Ekofin 8 och 9 september (Helsingfors)

 

Rättsliga och inrikes frågor 20, 21 och 22 september (Tampere)

 

Jordbruk och fiske 24, 25 och 26 september (Oulu)

 

Försvarsministermöte 2 och 3 oktober (Levi)

 

Stats- och regeringschefsmöte 20 oktober (Lahti)

 

Regionala frågor 21 november (Bryssel)

 

Utbildning 4 och 5 december (Finland)

 

Telekommunikation 10 december (Bryssel)