Sammanträdesplan

EU-nämndens dokument 2005/06

Riksdagens EU-nämnd                                2006-05-05

Kansliet

                                                                                                      

 

Reviderad preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden maj t.o.m. 6 oktober 2006

 

Anm.

Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten (se bilaga) äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger.

 

Fredagen den 5 maj – Ej sammanträde

 

Fredagen den 12 maj

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser inkl. försvar) måndagen den 15 och tisdagen den 16 maj, dels ministerrådsmöte (Ungdom, utbildning och kultur) torsdagen den 18 och fredagen 19 maj

 

Fredagen den 19 maj
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 22 och tisdagen den 23 maj, dels ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) måndagen den 29 och tisdagen den 30 maj

 

Onsdagen den 24 maj klockan 11.00 - (Obs! veckodag och tid)
Information och samråd inför informellt ministermöte (Gymnich)

 

Fredagen den 26 maj- Ej sammanträde

 

Onsdagen den 31 maj – (Obs! veckodag)

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 1 och fredagen den 2 juni, och dels ministerrådsmöte (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsument) torsdagen den 1 och fredagen den 2 juni

 

Fredagen den 2 juni
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) onsdagen den 7 juni, dels ministerrådsmöte (Transport, telekommunikation och energi) torsdagen den 8 och fredagen den 9 juni

 

Fredagen den 9 juni
Information och samråd inför ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 12 och tisdagen den 13 juni

 

Tisdagen den 13 juni kl. 09.00  (Obs! Veckodag och tid)

Information och samråd inför (Europeiska rådet) torsdagen den 15 och fredagen den 16 juni

 

Fredagen den 16 juni

Information och samråd inför ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 19 och tisdagen den 20 juni

 

Onsdagen den 21 juni kl. 10.00 - (Obs! veckodag och tid)

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Miljö) måndagen den 26 och tisdagen den 27 juni, dels (ev.) ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 26 och tisdagen den 27 juni, och dels (ev.) ministerrådsmöte (Konkurrenskraft) torsdagen den 29 juni

 

Fredagen den 23 juni - Ej sammanträde Midsommarafton

 

Fredagen den 30 juni - Ej sammanträde

 

Fredagen den 7 juli klockan 10.00 (Obs! tid)
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 11 juli och dels  ministerrådsmöte (Ekofin-budget ) fredagen den 14 juli

 

Fredagen den 14 juli klockan 10.00 (Obs! tid)
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) måndagen den 17 och tisdagen den 18 juli, dels ministerrådsmöte
(Jordbruk och fiske) måndagen den 17 och tisdagen den 18 juli och dels
ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) måndagen den 24 juli

 

Fredagen den 21 juli - Ej sammanträde 

 

Fredagen den 28 juli - Ej sammanträde 

 

Sommaruppehåll

 

Fredagen den 8 september
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Allmänna frågor och yttre förbindelser) torsdagen den 14 och fredagen den 15 september och dels ministerrådsmöte (Jordbruk och fiske) måndagen den 18 och tisdagen den 19 september

 

Fredagen den 15 september- Ej sammanträde  

 

Fredagen den 22 september - Ej sammanträde

 

Fredagen den 29 september
Information och samråd inför ministerrådsmöte (Rättsliga och inrikes frågor) torsdagen
den 5 och fredagen den 6 oktober

 

Fredagen den 6 oktober

Information och samråd inför dels ministerrådsmöte (Ekofin) tisdagen den 10 oktober
och dels ministerrådsmöte (Transport, telekommunikation och energi) torsdagen den
12 oktober  

Informella ministermöten april t.o.m. sep. 2006 (Bilaga)

 

Hälsofrågor: 25 och 26 april (Wien)

 

Miljö: 19, 20 och 21 maj (Eisenstadt/Rust)

 

Jordbruk: 28, 29 och 30 maj (Krems)

 

Sysselsättning och socialpolitik 6, 7 och 8 juli (Helsingfors)

 

Konkurrenskraft 10 och 11 juli (Jyväskylä)

 

Miljö 14, 14 och 16 juli (Turku) 

 

Rättsliga och inrikes frågor 20, 21 och 22 september (Tampere)