Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:7

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE
2011/12:7

DATUM

2011-11-15

TID

10.00–11.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utfrågning med företrädare för
Polismyndigheten i Stockholms län

Utskottet höll en utfrågning med biträdande
länspolismästare
Lennart Enocsson med medarbetare,
Polismyndigheten i Stockholms län, rörande granskningen av regeringens agerande i fråga om den
amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

§ 2

Regeringens
agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska
medborgare i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens
agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska
medborgare i Sverige.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida