Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:6

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE
2011/12:6

DATUM

2011-11-10

TID

10.19–10.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:5.

§ 2

Regeringens information i samband med
subsidiaritetskontroll

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens information i samband med
subsidiaritetskontroll.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utnämningsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens
agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska
medborgare i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens
agerande i fråga om den amerikanska ambassadens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida