Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande (Nordkorea)

EU-nämndens dokument 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande (Nordkorea)

Samrådet avslutades den 2 oktober. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.