Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26

Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.