Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25

Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.