Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar (EUAM Ukraina respektive GNSS)

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar (EUAM Ukraina respektive GNSS)

Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.