Protokoll sammanträde 2006/07:38

EU-nämndens dokument 2006/07:AF7

EU–NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:38

DATUM

2007-07-13

TID

10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid
resp. ämne anmärkts med
I
(majoritet för regeringens ståndpunkt)
eller
II

(stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta
förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.

Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks
detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknas att
följande dokument lades på bordet:

-

Rådsdokument: Ändringar av preliminär dagordning (2315/1/07)

-

Rådsdokument: Addition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida