Protokoll sammanträde 2006/07:41

EU-nämndens dokument 2006/07:AFD

EU–NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:41

DATUM

2007-09-14

TID

10.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid
resp. ämne anmärkts med
I
(majoritet för regeringens ståndpunkt),

II
(stöd
för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller
III

(majoritet för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har
redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.

Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks
detta särskilt.

§ 1

Rättsliga och inrikes frågor

Statssekreteraren Magnus Graner, åtföljd av stabschefen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida