Protokoll sammanträde 2007/08:28

EU-nämndens dokument 2007/08:4F5F

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2007/08:28

DATUM

2008-03-18

TID

13.00-14.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Återrapportering - Europeiska rådet (offentligt)

Statsministern Fredrik Reinfeldt åtföljd
av statssekreteraren Nicola Clase, departementsrådet Katarina Areskoug
Mascarenhas och pressekreteraren Roberta Alenius, Statsrådsberedningen,
återrapporterar från Europeiska rådets möte den 13 och 14 mars 2008.

Vid protokollet

Kristina Hulting

Anna Kinberg Batra

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till
protokoll

2007/08:28

Namn

§ 1

LEDAMÖTER

D

N

Anna Kinberg Batra (m)
ordf.

D

Susanne Eberstein (s)
vice ordf.

D

Björn Hamilton (m)

D

Sonia Karlsson (s)

D

Bengt-Anders Johansson (m)

1

Staffan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida