Protokoll sammanträde 2008/09:44

EU-nämndens dokument 2008/09:22F89B

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2008/09:44

DATUM

2009-09-11

TID

10.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid
resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt),
II
(stöd
för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller
III

(stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har
redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.

Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks
detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument delats på borden:

-

The Mechanism
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida