EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2008/09:5

DATUM

2008-10-14

TID

09.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt), II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller III (majoritet för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

§ 1

Dokument på bordet:

Det antecknas att följande dokument delats på bordet:

-          Herdabrev

-          Brev från ordföranden i reflektionsgruppen, Felipe González, till ordförandeskapet

-          Draft report to the European Council on energy security (13827/1/08)

-          European Council (15 and 16 October 2008)
Draft conclusions (14065/08)

-          Declaration on a concerted European action plan of the Euro area countries

 

 

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Fredrik Reinfeldt, biträdd av statsrådet Cecilia Malmström, utrikesminister Carl Bildt och finansminister Anders Borg, åtföljda av statssekreterare Gustav Lind, departementsrådet Diana Madunic, ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle, kanslirådet Erik Kiesow, pressekreterarna Roberta Alenius och Elin Boberg, Statsrådsberedningen, ambassadör Christian Danielsson, departementsrådet Magnus Schöldtz, politiskt sakkunniga Martina Ränk, pressekreterare Irena Busic, Utrikesdepartementet, ämnessakkunniga Johanna Lybeck Lilja, planeringschef Jörgen Eklund och pressekreterare Anna Charlotta Johansson, Finansdepartementet, informerar och samråder inför Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober 2008.

 

 

 

Ämnen:

-          Europeiska rådets slutsatser (I) AM (s) (mp) (v)

-          Lissabonfördraget

-          Island

-          Finanskrisen

-          Migration/asylpakten

-          Klimat- och energipaketet

-          Energisäkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Sebastian Tham

 

 

Anna Kinberg Batra

 


Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

 

Bilaga 1 till protokoll

2008/09:5

 

Namn

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

D3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1. D fr.o.m. 10.50

En siffra i kolumnen för Deltagande

anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

2. Gick kl. 10.20

3. Gick kl. 10.50

4. Gick kl. 10.30