Protokoll sammanträde 2009/10:2

EU-nämndens dokument 2008/09:2300BF

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2009/10:2

DATUM

2009-09-18

TID

09:30-12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid
resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt),
II
(stöd
för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller
III

(stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har
redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.

Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte
finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

Närvaro

Nämnden godkänner att Sofia Arkelstens
praoelever Ida Lundström
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida