Protokoll sammanträde 2009/10:48

EU-nämndens dokument 2009/10:29A88C

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE
2009/10:48

DATUM

2010-09-15

TID

09.30-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.
Resultatet av
samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från
sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt),
II
(stöd för regeringens redovisade
upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller
III
(stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som
regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats
med
AM.
Om majoritet eller stöd
för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks
detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknades att följande dokument delats på
borden:

-         
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida