EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2009/10:51

DATUM

2010-10-01

TID

10.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt), II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller III (stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

§ 1

Inledning

-          Ordföranden välkomnade Henrik Paulander som ny föredragande vid EU-nämnden.

-          Nämnden godkände att Kristina Hulting, handläggare vid Moderata samlingspartiets gruppkansli, närvarade under sammanträdet.

 

§ 2

 

Dokument på bordet

Det antecknades att följande dokument delats på bordet:

-          Reviderad kallelse och föredragningslista 2009/10:49

-          Utdrag ur protokoll – Socialförsäkringsutskottet 2009/10:33

 

§3

 

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 24 september återfinns i bilaga 2.

 

§ 4

Rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Beatrice Ask, åtföljd av stabchefen Anders Hall, ambassadören och internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet Anna-Carin Svensson, ämnessakkunnige Thomas Färndahl, rättssakkunniga Maria Hölcke, kansliråden Jonas Högström och Marie Söderlund samt pressekreteraren Martin Valfridsson, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 7-8 oktober.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 3-4 juni

-          Återapport från informellt ministermöte den 14-16 juli

-          Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi I

-          Rätten till information i brottmål

-          Europeiska skyddsordern

-          Fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

-          SIS II I

-          EU:s strategi för terrorismbekämpning

-          Informationshanteringen inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

-          Insamling och behandling av PNR-uppgifter

-          Den rättsliga dimensionen av kampen mot terrorism

-          Den gemensamma kommittén:
- SIS II I

 

§ 5

Rättsliga och inrikes frågor

Statsrådet Tobias Billström, åtföljd av dels planeringschefen Ola Henrikson, departementsrådet Mikael Tollerz, kanslirådet Marie Söderlund samt pressekreteraren Markus Friberg, Justitiedepartementet, dels departementssekreteraren Per Andersson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför rådets möte den 7-8 oktober.

 

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 3-4 juni

-          Återapport från informellt ministermöte den 14-16 juli

-          Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal

-          Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

-          Det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS)

-          Den gemensamma kommittén:
- VIS

 

§ 6

Justering av protokoll

Nämnden justerade dels protokoll från sammanträdena den 24 september, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 15, 21 och 24 september.

 

§ 7

Övrigt

-          Ordföranden informerade om avtackningslunchen i anslutning till nämndens sammanträde.

-          Ordföranden tackade nämnden och kansliet för gott samarbete under mandatperioden.

 


Vid protokollet

 

 

Agota Földes

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 

Justerat den

 

 

 


 

 

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2009/10:51

Namn

§§ 1-5

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

D

 

4

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

 

2

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2009/10:51

Namn

§§ 1-5

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

D

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) Gick 11.00

E= Ersättare

2) D från 11.00

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3) Gick 11.05

4) D från 11.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2009/10:51

 

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut om förlängda åtgärder till stöd för internationella domstolen för fd. Jugoslavien (ICTY)

Samrådet avslutades den 29 september.

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

 

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 38

Samrådet avslutades den 24 september.

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening (MP)