Protokoll sammanträde 2010/11:46

EU-nämndens dokument 2010/11:2980B2

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE
2010/11:46

DATUM

2011-07-15

TID

10.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.
Resultatet av
samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från
sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt)
eller
II
(stöd för regeringens
redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning
eller mening har markerats med
AM.

Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns,
anmärks detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknades att
följande dokument delats på bordet:

-         

Sammanfattning av utkast till
rådsslutsatser för rådet för utrikesfrågor den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida