EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2010/11:46

DATUM

2011-07-15

TID

10.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknades att följande dokument delats på bordet:

-          Sammanfattning av utkast till rådsslutsatser för rådet för utrikesfrågor den 18 juli 2011

-          Draft Council Conclusions on CSDP (19/11 REV 1)

-          High Representative Report on CSDP (12663/11)

-          Syria – Draft Council conclusions (12738/11)

-          Draft Council conclusions on Libya ( 49/11 REV 1)

-          Lebanon – Draft Council conclusions (10325/11)

-          Draft Council conclusions on EU Climate Diplomacy (12823/11)

-          Joint Reflection Paper – “Towards a renewed and strengthened EU climate diplomacy” (46/11)

-          Draft Council Conclusions on Pakistan (12893/11

-          Draft Council Conclusions on Afghanistan (12894/11)

§ 2

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 7 juli återfinns i bilaga 2.

§ 3

Allmänna frågor

Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström, åtföljd av politiskt sakkunnige Johan Sandberg, ämnesråden Erik Rudal och Sara Colliander, departementssekreteraren Frida Unenge samt assistenterna Karolina Lemoine och Lina Törner, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 18 juli.

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av kansliråden Martin Rahm och Maria Sargren, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 18 juli.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 21 juni

-          Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna den 22–23 juni och 4–7 juli

-          Nästa fleråriga budgetram II

-          Reformering av Europeiska unionens domstols stadga II

-          Presentation av ordförandeskapets program

-          Uppföljning av Europeiska rådet den 23–24 juni

 

§ 4

Utrikes frågor
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av dels kansliråden Martin Rahm och Maria Sargren, Utrikesdepartementet, dels assistenterna Karolina Lemoine och Lina Törner, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 18 juli.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 20 juni

-          Initiativ på GSFP-området I AM (MP, SD, V)

-          Södra grannskapet I AM (SD)

-          Klimatförändringar och säkerhet I

-          Fredsprocessen i Mellanöstern I AM (SD)

-          Pakistan I

-          Afghanistan I

-          Övriga frågor
- Cypern

 

§ 5

Jordbruk och fiske

Statssekreteraren Magnus Kindbom, åtföljd av dels departementsrådet Tomas Dahlman, bitr enhetschefen Anna Larson, ämnesrådet Robin Rosenkranz samt departementssekreteraren Per Andersson, Landsbygdsdepartementet, dels departementssekreteraren Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 19 juli.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 28 juni

-          Ordförandeskapets arbetsprogram

-          Grönbok om främjandeåtgärder för och information om jordbruksprodukter: en förstärkt europeisk mervärdesstrategi för att främja Europas smaker II AM (V)

-          Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken II

-          Övriga frågor:
- Slutsatser från reflektionsgruppen för nötkött
- Minskad administrativ börda vid genomsynen av den gemensamma jordbrukspolitiken
- Lunchdiskussion om biomassa

§ 6

Justering av protokoll
Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 7 juli.

 

§ 7

Övrigt

Kanslichefen informerade om att eventuella skriftliga samråd kan förekomma under sommaren.
 

Vid protokollet

 

Agota Földes

 

 

Marie Granlund

 

 

Justerat den

 


 


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2010/11:46

Namn

§§ 1-3

§ 4

§§ 5-7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP) (Ordf.)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

N

1

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

N

2

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

D

 

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

D

 

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannes Beckman (M)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

 

E= Ersättare

1) D från 11.30

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

2) N från 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2010/11:45

 

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27 

Samrådet avslutades den 8 juli.

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (S, MP, SD, V)

 

 

Följande oliklydande avvikande meningar har anmälts rörande A-punkten nr 31: "The Single Market Act - priorities for re-launching the Single Market - Draft Council conclusions"

 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:

 

S- MP- och V-ledamöterna anmäler följande avvikande mening:

 

P. 31 Socialdemokraterna anmäler avvikande mening i enlighet med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterns reservation i näringsutskottets utlåtande 2010/11:NU10 På väg mot en inre marknad.

 

P. 31 Miljöpartiet anmäler avvikande mening i enlighet med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterns reservation i näringsutskottets utlåtande 2010/11:NU10 På väg mot en inre marknad.

 

P. 31 Vänsterpartiet anmäler avvikande mening på punkt 31 i enlighet med vad som tidigare framförts i NU.

 

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

 

"Dp 31. Sverigedemokraterna anser att regeringen ska rösta mot antagandet av slutsatser om SMA, med anledning av att akten i sig är för långtgående."

 

Övriga punkter:

 

Avvikande mening har anmälts av Miljöpartiet enligt följande:

 

"Från MP anmäler vi avvikande meningar på punkt 33 där vi inte tycker att Sverige ska stödja ett förslag som innebär försämringar av nu gällande miljölagstiftning."

 

 

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

 

"Dp 12. Sverigedemokraterna anser inte att regeringen ska stödja användningen av budgetmedel ur solidaritetsfonden såvitt avser Kroatien.

Dp 13. Av tidigare anförda skäl anser inte Sverigedemokraterna att regeringen ska rösta för antagandet av rådets rekommendationer.

Dp 18. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom EU:s position om Albanien utan att få ha tagit del av den.

Dp 22. Sverigedemokraterna anser inte att regeringen ska stödja beslutet om tillsättandet av en SR med ambassadörsliknande mandat."

 

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

 

"Vänsterpartiet har avvikande mening enligt följande;

 

13) Vi anser att Sverige bör rösta emot rekommendationerna i den europeiska terminen då de präglas av högerliberal ekonomisk politik och innebär en direkt inblandning i medlemsländernas välfärdspolitik och arbetsrätt

 

16) Vi motsätter oss kraven på Greklands ekonomiska politik så som de nu utformas. Grekland behöver inte bara uppnå statsfinansiell stabilitet. Det krävs också investeringar för att öka sysselsättningen och ordnade nedskrivningar, betalade av långivarna, av en del av landets skulder. Då detta inte sker kan vi inte stödja den nuvarande politiken som ökar fattigdomen och arbetslösheten i landet.

 

27) Vänsterpartiet motsätter sig den nya FRONTEX-förordningen i enlighet med de argument som tidigare framförts i nämnden

 

33) Sverige bör motsätta sig förslaget som innebär en direkt försämring av gällande miljölagstiftning."