Protokoll sammanträde 2011/12:39

EU-nämndens dokument 2011/12:2AA8FE

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE
2011/12:39

DATUM

2012-06-15

TID

09.00-11.21

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.
Resultatet av
samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från
sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt)
eller
II
(stöd för regeringens
redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning
eller mening har markerats med
AM.

Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns,
anmärks detta särskilt.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av
de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 1 juni återfinns i bilaga
2.

§ 2

Dokument på bordet

Det antecknades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida