EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2011/12:41

DATUM

2012-06-27

TID

10.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknades att följande dokument delats på bordet:

-          Brev från Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy till statsminister Fredrik Reinfeldt angående rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union

-          Mot en verklig ekonomisk och monetär union. Rapport av den 25 juni 2012

-          Invitation letter by President Van Rompuy to the European Council

-          Europeiska rådet (den 28-29 juni 2012) –Utkast till slutsatser (9429.12)

 

§ 2

Europeiska rådet

Statsminister Fredrik Reinfeldt, åtföljd dels av statssekreteraren Katarina Areskoug-Mascarenhas, departementsråden Andreas Bengtsson och Diana Madunic, presschefen Roberta Alenius samt departementssekreteraren Frida Le Covec Westin, Statsrådsberedningen, dels av statssekreteraren Johanna Lybeck Lilja, Finansdepartementet, samt av ambassadören Dag Hartelius, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet 28-28 juni 2012.

 

Ämnen:

-           Utkast till slutsatser från möte i Europeiska rådet I AM (S, MP, SD, V)

-          Mot en verklig ekonomisk och monetär union. Rapport av den 25 juni 2012 II AM (SD, V)

 

Vid protokollet

 

 

Carl B Hamilton

 

 

Jakob Sjövall

 

 

Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2011/12:35

Namn

§§ 1-2

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP) (Ordf.)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vesltund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

2

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) N från klockan 14.08

E= Ersättare

2) D från klockan 14.08

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.