Protokoll sammanträde 2012/13:29

EU-nämndens dokument 2012/13:2B55A0

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE
2012/13:29

DATUM

2013-02-25 (telefonmöte)

TID

20:00-21:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.
Resultatet av
samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från
sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt)
eller
II
(stöd för regeringens
redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning
eller mening har markerats med
AM.

Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns,
anmärks detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument delats på bordet:

-         

Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om den gemensamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida