Protokoll sammanträde 2005/06:37

EU-nämndens dokument 2005/06:37

RIKSDAGENS

PROTOKOLL 2005/06:37

EU-NÄMND

Sammanträdesdag:2006-05-24

Sammanträdestid:
11.00-12.20

Närvarande: se bilaga 1

§ 37.1

Nämnden godkänner att föredragandena Gun Lombach,

Närvaro

KU, och Kerstin Stridsberg, SfU, närvarar vid samman-

trädet.

Det antecknas att senaste utkast till slutsatser inför

Dokument som delats

Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni utsänts med

på bordet

e-post
och delats på bordet.

§ 37.2

Utrikesministern Jan Eliasson åtföljd av statssekre-

Allmänna frågor

teraren
Lars-Olof
Lindgren och departementsrådet

Magnus Robach, Statsrådsberedningen, samt utrikes-

rådet Olof Skoog, departementsrådet Håkan Ems-

gård, kanslirådet Jakob Kiefer, ämnessakkunnige Lud-

vig Kimby,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida