Protokoll sammanträde 2006/07:31

EU-nämndens dokument 2006/07:AC2

 

EU–NÄMNDEN

 

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:31

 

DATUM

2007-06-15

TID

09.30 – 11.49

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

 

§ 1

Närvaro
Nämnden hälsar EU-nämndens praktikant Martin Sjögren välkommen samt godkänner att föredraganden Thomas Larue, konstitutionsutskottet och föredraganden Martin Brothén , utrikesutskottet samt praktikanten Maria Petrova, trafikutskottet närvarar vid sammanträdet.

 

§ 2

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument lades på bordet:

-          KUU1 EU:s fördrag

-          Troliga A-punkter inför kommande rådsmöte som godkändes vi Coreper I och Coreper II den 13 juni och 14 juni 2007

-          Pursuing the treaty reform process (10656/07)

-          EU policy on CUBA – Draft Council Conclusions (10758/07)

-          General Affairs and External Relations Council, 21/22 June 2007 Strengthening the European Neighbourhood Policy – Draft Council Conclusions (10595/07)

-          General Affairs and External Relations Council, 18 June 2007 – Draft conclusions on Western Balkans (10583/07)

-          General Affairs and External Relations Council, 18 June 2007 – Draft conclusions on Western Balkans (10785/07)

-          Middle East Peace Process – Draft Council Conclusions (GAERC, 18 June 2007) (10638/07)

-          Lebanon – Draft Council Conclusions (GAERC, 18 June 2007) (10638/07)

-          GAERC (Brussels, 18 June 2007) – Draft Council Conclusions on Iran (10639/07)

-          Draft Council Conclusions on Sudan (10716/07)

-          The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership (10068/07)

 

§ 3

Allmänna frågor och yttre förbindelser

Utrikesministern Carl Bildt och statsrådet Cecilia Malmström, åtföljda av departementsrådet Håkan Emsgård, kanslirådet Emma Nilsson, utrikesråden Anders Ahnlid och Olof Skoog, departe-mentssekreterarna Niclas Kvarnström och Sofia Jerneck, samtliga utrikesdepartementet, statssekreteraren Håkan Jonsson, departe-mentsråden Torbjörn Haak och Annika Söderberg, kanslirådet Erik Windmar, departementssekreterarna Johannes Jarlebring och Anna-Maria Milione, politiskt sakkunniga Kajsa Haag och Oscar Wiglund Söderström, samtliga Statsrådsberedningen , informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 17–19  juni 2007.

Ämnen: 

Allmänna frågor

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 14 och 15 maj 2007

-          Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 9 och 10 maj och Strasbourg den 21–24 maj 2007

-          Fördragsreformen (II), AM (v), (mp)

-          Förberedelse inför Europeiska rådet den 21 och 22 juni 2007 (II) AM (v), (mp)

-          Övergripande strategi för migration (I) AM (v), (mp)

Yttre förbindelser

-          WTO/utvecklingsagendan från Doha

-          Kuba (A-punkt) (I)

-          Den europeiska grannskapspolitiken (I)

-          EU:s strategi för Centralasien (I)

-          Västra Balkan (I)

-          Fredsprocessen i Mellanöstern
Slutsatser (I) AM (V)
Övrigt (II) AM (V)

-          Initiativ för EU–Arabförbundet (II)

-          Iran (II)

-          Sudan (I)

-          EU:s initiativ mot dödsstraff (II)

-          Libyen (II)

-          Turkiets medlemskapsförhandlingar

-          A-punktslistan (Statsrådsberedningens lista över troliga A-punkter som godkändes av Coreper den 13 och 14 juni) (I).

 

Det antecknas att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet haft överläggningar i frågan inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj och den 31 maj 2007 (se bilaga 2 och 3).

 

§ 4

Justering av protokoll

Justering av dels protokoll från sammanträdet den 8 juni 2007 (med rättelse § 2 Möte i gemensamma  kommittén 2b – avvikande mening också från (mp), dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 25 maj 2007.

 

§ 5

Övriga frågor
Kanslichefen informerar om att:

-          nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 juni kl. 10.00 och behandlar Konkurrenskraft och Miljö

-          det öppna sammanträdet med statsminister Fredrik Reinfeldt inför Europeiska rådet den 21 och 22 juni äger rum onsdagen den 20 juni, kl. 13.00.

-          möte med beredningsgruppen äger rum onsdagen
den 20 juni, kl. 15.00 för information om den tekniska processen om ett nytt fördrag för EU.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Bodeäng

 

 

Anna Kinberg Batra

 

Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2006/07:30

 

Namn

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-5

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m).

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

D

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

3

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

4

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

N

5

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N

6

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

D

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

N

8

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

N

9

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-5

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

N

10

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

D

 

11

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1.  D t.o.m. 11.25

 

2.  D t.o.m. 10.15

 

3.  N fr.o.m. 10.40

 

4.  N fr.o.m. 10.00 t.o.m. 10.40

 

5.  D fr.o.m. 11.25

 

6.  D fr.o.m. 10.13

7.  D t.o.m. 10.13

8.  D fr.o.m. 10.15

9.  D fr.o.m. 10.40

10.  D fr.o.m. 10.15

 

11. D t.o.m. 10.15