Protokoll sammanträde 2006/07:33

EU-nämndens dokument 2006/07:AC3

 

EU–NÄMNDEN

 

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:33

 

DATUM

2007-06-20

TID

13.00 – 14.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

 

§ 1

Offentligt sammanträde

Ordföranden anmäler att sammanträdet är offentligt och sänds direkt på tv och webben.

 

§ 2

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument lades på bordet:

-          Utkast till slutsatser från Europeiska rådet (1107/07)

-          Draft IGC Mandate (19/6 -07)

-          PM Från statsrådsberedningen ”Reformfördraget”
(20/6 -07)

-          Betänkande EU:s fördrag (2006/07:KUU1)

 

§ 3

Europeiska rådet

Statsministen Fredrik Reinfeldt, utrikesministern Carl Bildt och statsrådet Cecilia Malmström, åtföljda av statssekreteraren Nicola Clase, ambassadören Sven-Olof Petersson, Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen, kanslirådet Magnus Schöldtz, departementssekreterarna Sofia Jerneck, Niklas Kvarnström och Josefin Cebrián samt politiskt sakkunniga Martina  Ränk, samtliga från Utrikesdepartementet och departementsrådet Torbjörn Haak, politiskt sakkunnige Oscar Wiglund Söderström samt pressekreteraren Roberta Alenius, samtliga från Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför mötet med Europeiska rådet den 21 och 22 juni 2007.

Ämnen:

-          Arbete med fördragsreformen

-          Rättsliga och inrikes frågor

-          Ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor

-          Den europeiska grannskapspolitiken

-          Centralasien

-          Heiligendammprocessen

-          EU-Afrika

-          Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

-          Nordirland.

 

Beslut i nämnden:

-          Fördragsfrågan II AM (v)

-          Slutsatserna I AM på punkt 27 (EIT) och 28
(Galileo) (s)
i utkast till Europeiska rådets
slutsatser (11007/07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Bodeäng

 

 

Anna Kinberg Batra

 

Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2006/07:33

 

Namn

§§ 1-3

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m).

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

1

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-3

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1.  N fr.o.m. 13.16, D fr.o.m. 13.25

 

2.  N fr.o.m. 14.03

 

3.  D t.o.m. 13.25, N t.o.m. 14.09

 

4.  N fr.o.m. 13.28

 

5.  N fr.o.m. 14.15