Protokoll sammanträde 2006/07:37

EU-nämndens dokument 2006/07:AC8

 

EU–NÄMNDEN

 

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:37

 

DATUM

2007-07-06

TID

10.00 – 11.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

 

§ 1

Närvaro
Nämnden godkänner att utskottsrådet Peder Brynolf och  föredragande Cecilia Mauritzon båda skatteutskottet samt föredragande Tomas Ordeberg finansutskottet närvarar vid sammanträdet.

 

 

§ 2

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument lades på bordet:

-          Troliga A-punkter inför kommande rådsmöte som godkändes vid Coreper I och Coreper II den 5 och
6 juli 2007

-          OH-bilder EU:s budgetprocess

 

 

§ 3

Ekofin

Finansministen Anders Borg åtföljd av statssekreteraren Hans Lindblad, departementsråden Mattias Hector och Peter Sandwall, ämnesrådet Peter Holmgen, departementssekreteraren Maisoun Jabali, pressekreteraren Anna Charlotta Johansson samtliga Finansdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 10 juli 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 5 juni 2007

-          Ordförandeskapets arbetsprogram (II)

-          Stabilitets- och tillväxtpakten (I)

-          Euron (I)

-          Offentliga finanser EMU 2007 (II)

-          IASB (I)

-          Galileo (II)

 

 

 

§ 4

Ekofin budget

Statssekreteraren Hans Lindblad åtföljd av, departementsrådet Peter Sandwall och departementssekreteraren Maisoun Jabali samtliga Finansdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 13 juli 2007.

Ämnen: 

-          Fastställande av EU:s budget 2008 (I)

 

Det antecknas att finansutskottet haft saksamråd i frågan om EU:s budget 2008 den 22 maj 2007 (se bilaga 2).

 

 

§ 5

Justering av protokoll

Justering av dels protokoll från sammanträdet den 20 (2 st), 22, 23 och 26 juni 2007 men ändring av Désirée Pethrus Engström närvaro under sammanträdet den 20 juni (Europeiska Rådet), dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 8 juni 2007.

 

 

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerar om att:

-          nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 juni kl. 10.00 och behandlar Jordbruk och Fiske.

-          sammanträdet fredagen den 20 juni kl. 10.00 behandlar Allmänna frågor och yttre förbindelser.

-          Det första sammanträdet efter sommaruppehållet kommer eventuellt att bli fredagen den 7 september kl. 10.00 och behandlar Fördragsfrågan och Allmänna frågor och yttre förbindelser – Gymnich

 

Hillevi Larsson efterfrågade sammanfattning av texten till EU:s kommande reformfördrag och hur detta förliker sig till nuvarande förslag och det konstitutionellafördraget.

 

Kanslichefen skulle ta upp frågan med Regeringskansliet.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Bodeäng

 

 

Anna Kinberg Batra

 

Justerat den

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2006/07:37

 

Namn

§§ 1-3

§§ 4-6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m).

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

2

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-3

§§ 4-6

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1.  D t.o.m. 10.30

 

2.  D fr.o.m. 10.30