Protokoll sammanträde 2007/08:39

EU-nämndens dokument 2007/08:2DA64

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2007/08:39

DATUM

2008-06-13

TID

09.30–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid
resp. ämne anmärkts med
I
(majoritet för regeringens ståndpunkt),

II
(stöd
för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller
III

(majoritet för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har
redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.

Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte
finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet:

Det antecknas att följande dokument delats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida