Protokoll sammanträde 2007/08:43

EU-nämndens dokument 2007/08:376AF

UTKAST

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2007/08:43

DATUM

2008-07-04

TID

10.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid
resp. ämne anmärkts med
I
(majoritet för regeringens ståndpunkt),

II
(stöd
för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller
III

(majoritet för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har
redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.

Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte
finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Närvaro

Nämnden godkänner att Pontus Wachtmeister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida