Protokoll sammanträde 2012/13:45

EU-nämndens dokument 2012/13:2BC0C6

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE
2012/13:45

DATUM

2013-06-28 (Telefonmöte)

TID

15.00-15.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.
Resultatet av
samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från
sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med
I
(stöd för regeringens ståndpunkt)
eller
II
(stöd för regeringens
redovisade inriktning). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med
AM.
Om stöd för regeringens
ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av
de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 26 juni kl. 14.00 återfinns
i bilaga 2.

§ 2

Återrapportering
från Europeiska rådet

Statsminister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida