Protokoll sammanträde 2013/14:41

EU-nämndens dokument 2013/14:41

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:41

DATUM

2014-06-18

TID

07.30 - 09.00, 15.00 - 15.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Dokument på bordet

Kompletterande sammanfattning av utkast till rådsslutsatser för rådet för utrikesfrågor den 23 juni 2014

Draft Council conclusions on Libya (74/14)

Draft Council conclusions on Thailand (89/14)

Draft Council conclusions on Iraq (35/14 REV1)

Draft Council conclusions on Albania (77/14)

Priorities for the next European Commission – Non Paper from Sweden

Utrikes frågor och Allmänna frågor (gemensamt sammanträde med utrikesutskottet)
Utrikesminister Carl Bildt, åtföljd av ambassadören Olof Ehrenkrona, kanslirådet Cecilia Tamm samt departementssekreteraren Ebba Jeppsson, Utrikesdepartementet, informerade inför möten i rådet den 23 och 24 juni 2014.

Ämnen:

Ukraina

Det södra grannskapet
- Syrien
- Libyen
- Egypten

Irak

Utvecklingen i Asien
- Maritima dispyter
- Thailand

Kroatiens bidrag till den elfte Europeiska utvecklingsfonden

Utvidgnings och stabiliserings- och associeringsprocessen / Albanien

Afghanistan (A-punkt)

Utrikes frågor

Utrikesminister Carl Bildt, åtföljd av ambassadören Olof Ehrenkrona, kanslirådet Cecilia Tamm samt departementssekreteraren Ebba Jeppsson, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 juni 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 12 maj 2014

Ukraina I AM (SD)

Det södra grannskapet
- Syrien II
- Libyen I
- Egypten II

Utvecklingen i Asien
- Maritima dispyter II
- Thailand I

Kroatiens bidrag till den elfte Europeiska utvecklingsfonden I, II

Irak I

Övriga frågor
- European Endowment for democracy

Allmänna frågor

Utrikesminister Carl Bildt, åtföljd av ambassadören Olof Ehrenkrona, kanslirådet Cecilia Tamm samt departementssekreteraren Ebba Jeppsson, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 juni 2014

Ämnen:

Utvidgnings och stabiliserings- och associeringsprocessen / Albanien
I AM (SD)

Nämnden ajournerade sig mellan kl. 09.00 och 15.00

Allmänna frågor

Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Johan Sandberg, kanslichefen Johan Krafft, kansliråden Daniel Svensson och Sofia Johansson, departementssekreterarna Johanna Gesteby-Tsokas och Helena Lagerholm, Statsrådsberedningen, dels departementssekreteraren Niklas da Silva, Näringsdepartementet, dels ämnesrådet Kristina Holmgren, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 24 juni.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 13 maj 2014

Återrapport från informellt ministermöte den 30 maj 2014

Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 14-17 april 2014

Uppföljning av Europeiska rådet

Förberedelser inför Europeiska rådet den 26-27 juni 20141 (se bilaga 1) II AM (SD)

Den europeiska planeringsterminen I AM (SD, V)

EU:s strategi för sjöfartsskydd I AM (SD)

Meddelande om EU:s strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet2 (se bilaga 1) II

Tillämpning av artikel 10 i protokollet 36 till fördragen I

Rådets 18-månadersprogram (1 juli 2014-30 december 2015)

Nämnden justerade stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 28 maj samt protokoll från sammanträdet den 13 juni.

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:40

Namn

§§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-6

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

D

D

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D1

Gustav Blix (M)

D

D

D

D

Susanna Haby (M)

D

D

D

D

Bo Bernhardsson (S)

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

Bengt-Anders Johansson (M)

D

D

D

Börje Vestlund (S)

D

D

D

D1

Pyry Niemi (S)

D

D

D

D1

Johan Hedin (C)

D

D

D

D

Patrik Björck (S)

D

D

D

Peder Wachtmeister (M)

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

D

D

D

D

Johnny Skalin (SD)

D

D

D

D2

Lars Ohly (V)

D1

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

N

D

D

N

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

D

D

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

D

N

N

D1

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

D

D

D

D1

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

D

D

D

D1

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Jacob Johnson (V)

D

D

D

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

N

D

D

D

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

D

D

D

D

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

D

D

D

D1

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1 S, MP, och V-ledamöterna deltog inte vid sammanfattningen av samrådet av dagordningspunkten Förberedelser inför Europeiska rådet den 26-27 juni 2014 på Allmänna rådets dagordning (dp. 7)

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

2 SD-ledamoten deltog inte vid sammanfattningen av samrådet av dagordningspunkten Meddelande om EU:s strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet på Allmänna rådets dagordning (dp. 10)