Protokoll sammanträde 2013/14:46

EU-nämndens dokument 2013/14:46

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:46

DATUM

2014-07-04

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 4

§ 5

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 4 juli återfinns i bilaga 2.

Jordbruk och fiske
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av dels departementsrådet Pernilla Ivarsson, ämnessakkunniga Fredrik Arrhenius och Fredrik Langdal, departementssekreterarna Hanna Bendtsson, Monika Schere och Eva Sjögren, Landsbygdsdepartementet, dels departementssekreteraren Mattias Garrido, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 juli.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 16-17 juni 2014

Ordförandeskapets arbetsprogram II

Ekologiskt jordbruk II AM (SD)

Rådets slutsatser om mejerisektorns framtid I

Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2015 II AM (SD)

Nämnden justerade stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 18, 25 och 27 juni samt protokoll från sammanträdet den 4 juli.

Ordföranden informerade om att statsministern kommer att samråda med nämnden den 16 juli kl. 15.00 inför extrainsatt möte i Europeiska rådet samma dag samt att återrapport kommer ske via telefon efter att Europeiska rådets möte har avslutats.

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:46

Namn

§§ 1-5

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

Gustav Blix (M)

D

Susanna Haby (M)

D

Bo Bernhardsson (S)

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

D

Bengt-Anders Johansson (M)

Börje Vestlund (S)

D

Pyry Niemi (S)

D

Johan Hedin (C)

D

Patrik Björck (S)

Peder Wachtmeister (M)

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

5

N

Billy Gustafsson (S)

2

N

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

D

3

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

D

6

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

D

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

D

1

Thomas Strand (S)

4

N

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Jacob Johnson (V)

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

D

Johan Hultberg (M)

D

Kew Nordqvist (MP)

D

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

7

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

Emma Wallrup (V)

D

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) D till 10.15

2) D från 10.15

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3) D till 10.15

4) D från 10.15

5) D från 10.21

6) D till 10.21

7) D till 10.25


EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:46

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Ukraina

Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande sju annoteringar inför regbeslut 9 juli

Samrådet avslutades den 9 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 27

Samrådet avslutades den 4 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Avvikande mening har anmälts av Miljöpartiet enligt följande:

Gällande punkt 5 under coreper 1 så är vi emot nya avtal med Marocko så länge ockupationen av Västsahara pågår.

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

Till Coreper 1, punkt 5:
Vi motsätter oss nya avtal med kungariket Marocko så länge ockupationen av Västsahara pågår.

Till Coreper 2, punkt 14:
Vi anser att de landsspecifika rekommendationerna inte fyller någon annan funktion än att upprätthålla idén om den enda vägens ekonomiska politik. De bör därför inte antas.