Protokoll sammanträde 2013/14:47

EU-nämndens dokument 2013/14:47

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:47

DATUM

2014-07-16

TID

15.00–15.50 (Telefonmöte)

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Fredrik Reinfeldt, åtföljd av statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenhas, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför extrainsatt möte i Europeiska rådet den 16 juli 2014.

Ämnen:

Europeiska rådet den 16 juli 2014 I AM (S, MP, V)


Vid protokollet

Allan Widman

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat denEU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:47

Namn

§ 1

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

Gustav Blix (M)

D

Susanna Haby (M)

D

Bo Bernhardsson (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

D

Kerstin Haglö (S)

D

Bengt-Anders Johansson (M)

Börje Vestlund (S)

D

Pyry Niemi (S)

Johan Hedin (C)

D

Patrik Björck (S)

D

Peder Wachtmeister (M)

D

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

D

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

D

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

N

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

N

Christina Zedell (S)

N

Tommy Waidelich (S)

Valter Mutt (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Emma Wallrup (V)

D

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

D

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

D

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

E= Ersättare

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.