Protokoll sammanträde 2013/14:50

EU-nämndens dokument 2013/14:50

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:50

DATUM

2014-08-15

TID

09.00–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Dokument på bordet

Draft Council conclusions on Iraq, Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (107/1/14 REV1)

Draft Council conclusions on the Middle East (Gaza), Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (108/1/14 REV1)

Draft Council conclusions on Libya, Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (109/1/14 REV1)

Draft Council conclusions on Ukraine, Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (110/1/14 REV1)

§ 2

Utrikes frågor

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av departementsrådet Robert Rydberg och kanslirådet Staffan Eklöf, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför extra möte i rådet den 15 augusti 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 22 juli

Södra grannskapet:
- Irak I AM SD, V
-
Fredsprocessen i Mellanöstern (Gaza) I AM V
-
Libyen I AM V

Östra grannskapet:
- Ukraina I AM V

Övriga frågor:
- Ebolaviruset

Vid protokollet

Allan Widman

Margareta Hjorth

Justerat denEU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:50

Namn

§§ 1-2

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

Gustav Blix (M)

D

Susanna Haby (M)

D

Bo Bernhardsson (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

D

Bengt-Anders Johansson (M)

D

Börje Vestlund (S)

Pyry Niemi (S)

Johan Hedin (C)

D

Patrik Björck (S)

D

Peder Wachtmeister (M)

D

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Lars Ohly (V)

D

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

D

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

D

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

D

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

Thomas Strand (S)

N

Anna-Lena Sörenson (S)

N

Christina Zedell (S)

N

Tommy Waidelich (S)

Valter Mutt (MP)

D

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

N

Robert Halef (KD)

N

Namn

Caroline Szyber (KD)

Emma Wallrup (V)

Margareta Cederfelt (M)

N

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.