Protokoll sammanträde 2013/14:54

EU-nämndens dokument 2013/14:54

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:54

DATUM

2014-09-04

TID

12.30 – 12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 18 juli återfinns i bilaga 2.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson åtföljd av dels ämnesrådet Maria Rosander, ämnessakkunnige Fredrik Langdal, departementssekreterarna Per Andersson och Anneke Svantesson samt pressekreteraren Madeleine Van der Veer, Landsbygdsdepartementet, dels ämnesrådet Erik Rudal och praktikanten Cecilia Segerqvist Lunell, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 5 september 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 14 juli

Rysslands förbud mot import av jordbruksprodukter från EU II

Nämnden justerade stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 11 och 16 juli samt protokoll från sammanträdet den 15 augusti

Ordförande informerade om ett skriftligt samråd rörande EU:s krishanteringsövning Multi Layer 2014 vilket skulle skickas ut per e-post under eftermiddagen.

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:54

Namn

§§ 1-4

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

Gustav Blix (M)

Susanna Haby (M)

D

Bo Bernhardsson (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

D

Bengt-Anders Johansson (M)

D

Börje Vestlund (S)

D

Pyry Niemi (S)

D

Johan Hedin (C)

D

Patrik Björck (S)

Peder Wachtmeister (M)

D

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

D

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

D

Teres Lindberg (S)

D

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

D

Meeri Wasberg (S)

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

Valter Mutt (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

D

Caroline Szyber (KD)

Namn

Emma Wallrup (V)

Margareta Cederfelt (M)

N

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

D

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.


EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:52

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande översyn av restriktiva åtgärder (Vitryssland)

Samrådet avslutades den 1 augusti. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Ukraina samt Ryssland)

Samrådet avslutades den 30 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s årsbudgetförslag för 2015

Samrådet avslutades den 30 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

AM (V)

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande energigemenskapen

Samrådet avslutades den 30 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 25 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser (Ukraina)

Samrådet avslutades den 22 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 30

Samrådet avslutades den 21 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 21 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 29

Samrådet avslutades den 18 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 18 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.