Protokoll sammanträde 2014/15:11

EU-nämndens dokument 2014/15:11

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:11

DATUM

2014-11-06

TID

15.00–16.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Europeiska revisionsrätten (gemensamt med finansutskottet)
H G Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten, åtföljd av attachén Peter Eklund, informerade om Europeiska riksrevisionens årsrapport

Ämnen:

Europeiska revisionsrättens årsrapport


Vid protokollet

Carl Schlyter

Johan Eriksson


Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:11

Namn

§ 1

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

Marie Granlund (S)

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

Maria Plass (M)

D

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

Niklas Wykman (M)

D

Lawen Redar (S)

D

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Pavel Gamov (SD)

D

Maria Weimer (FP)

D

Jens Holm (V)

D

Désirée Pethrus (KD)

D

Teresa Carvalho (S)

D

SUPPLEANTER

Åsa Westlund (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (M)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm (M)

Peter Jeppson (S)

Johan Hedin (C)

D

Emma Nohrén (MP)

N

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

N

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

N

Lars Eriksson (S)

N

Sara Karlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Namn

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.