Protokoll sammanträde 2014/15:32

EU-nämndens dokument 2014/15:32

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:32

DATUM

2015-04-22

TID

14.00–15.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven, åtföljd av dels politiskt sakkunniga Paula Carvalho Olovsson, ämnesrådet Erik Windmar samt kansliråden Efraim Gomez och Erik Rudal, Statsrådsberedningen, dels kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet, dels planeringschefen Ola Henriksson, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför extra möte i Europeiska rådet den 23 april 2015.

Ämnen:

Extra möte i Europeiska rådet den 23 april 2015 II AM (SD, V, KD)

Övriga frågor

Ordföranden informerade om att:

återrapporteringen från det extrainsatta mötet i Europeiska rådet kommer att äga rum i kammaren tisdagen
den 28 april kl. 13.30

nästa sammanträde i EU-nämnden äger rum onsdagen
den 29 april kl. 09.00


Vid protokollet

Carl Schlyter

Helena Fridman Konstantinidou


Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:32

Namn

§§ 1-2

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D

Jan-Olof Larsson (S)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Pavel Gamov (SD)

D

Tina Acketoft (FP)

D

Jens Holm (V)

D

Désirée Pethrus (KD)

D

Teresa Carvalho (S)

D

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

N

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (M)

Mikael Cederbratt (M)

D

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm (M)

1

Peter Jeppson (S)

D

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Sara Karlsson (S)

N

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

D

Julia Kronlid (SD)

Namn

Mikael Jansson (SD)

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

D

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maria Weimer (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bent Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

UIf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Gunnar Hedberg (M)

2

Nina Lundström (FP)

Pyry Niemi

D

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

D från kl. 14.30

D till kl. 14.30

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.