Protokoll sammanträde 2014/15:33

EU-nämndens dokument 2014/15:33

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015-04-29

TID

09.00–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 22 april återfinns i bilaga 2.

Utrikes frågor - handel

Näringsminister Mikael Damberg, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Peter Nyberg och ämnesrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida