Protokoll sammanträde 2014/15:38

EU-nämndens dokument 2014/15:38

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:38

DATUM

2015-06-12

TID

08.30–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av dels finansrådet Linda Haggren, departementsråden Thomas Nielsen och Fredrik Löfstedt samt ämnesråden Niclas Alsén, Patrik Granström
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida