Protokoll sammanträde 2014/15:41

EU-nämndens dokument 2014/15:41

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:41

DATUM

2015-06-26 (Telefonmöte)

TID

15.10–16.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven återrapporterade från möte i Europeiska rådet den 25-26 juli 2015

Ämnen:

Europeiska rådet 25-26 juli 2015


Vid protokollet

Carl Schlyter

Johan Eriksson


Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:41

Namn

§§ 1-2

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

Marie Granlund (S)

Ulrika Karlsson (M)

D

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

D

Fredrik Schulte (M)

D

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

D

Anna-Lena Sörenson (S)

D

Pavel Gamov (SD)

D

Tina Acketoft (FP)

D

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

D

Teresa Carvalho (S)

D

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (M)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm (M)

Peter Jeppson (S)

D

Johan Hedin (C)

D

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

D

Sara Karlsson (S)

N

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

N

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

N

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Namn

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

D

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maria Weimer (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bent Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

UIf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Pyry Niemi (S)

N

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.